گنجینه عفاف
حجاب ::(ح)حیا-(ج)جمال حقیقی-(ا)انسانیت-(ب)بندگی 
فردوسی از زبان تهمینه می گوید:
زپرده برون کس ندیده مرا 
نه هرگز کس آوا شنیده مراطبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: فردوسی-، تهمینه-، پرده-،  
[ چهارشنبه 5 تیر 1392 ] [ 09:49 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود


قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود


آقا ببخش که سرم گرم زندگی است


کمتر دلم برای شما تنگ می شود


چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا؟


دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا؟


کاش در نافله ات نام مرا هم ببری


که دعای تو کجا، عبد گنه کار کجا؟


جملات زیبا گیله مردطبقه بندی: *شعر*،  *پیامک*،  *معصومین*، 
برچسب ها: دعا-، امام زمان (عج)-،  
[ جمعه 31 خرداد 1392 ] [ 10:46 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

رختِ زیبای آسمانی را

خواهرم با غروربر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش

چادرت ارزش است باور کن

**** 

بوی زهرا و مریم و هاجر

از پرِ چادرت سرازیر است

بشکند آن قلم که بنویسد:

"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر است

 ****

توی بال ِفرشته ها انگار

حفظ وقت ِعبور می آیی

کوری چشمهای بی عفت

مثل یک کوه نور می آیی

**** 

حفظ و پوشیده در صدف انگار

ارزش و شأن خویش می دانی

با وقاری و مثل یک خورشید

پشت ِ یک ابر ِتیره می مانی

 ****

خسته ای از تمام مردم شهر

از چه رو این قدر تو غم داری؟

نکند فکر این کنی شاید

چیزی از دیگران تو کم داری !!

**** 

قدمت روی  شهپر جبریل

هر زمانی که راه می آیی

در شب ِچادرت تو می تابی

مثل یک قرص ِماه می آیی

 ****

سمت ِجریان ِآبها رفتن

هنر ِهر شناگری باشد

تو ولی باز استقامت کن

پیش ِرو جای بهتری باشد

 ****

پر بکش  سمت  اوج می دانم

که خدا با تو است در همه جا

پر بزن چادرت تو را بال است

و بدان می برد تو را بالا

 ****

در زمانی که شأن و ارزش جز

به دماغ و لباس و ماشین نیست

توی چادر بمان و ثابت کن

ارزش واقعی زن این نیست ...!!!

 
طبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: آسمانی-، رخت-، چادر-، ارزش-، زن-، جبرئیل-، صدف-، زهرا-، مریم-، هاجر-،  
[ چهارشنبه 4 بهمن 1391 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
به من ده گوش را ای دختر من                             یگانه دختر نیک اختر من

بکن پند مرا آویز درگوش                                      مبادا گرددت روزی فراموش

اگر خواهی بیارایی رخت را                                 دهی زینت جمال فرّخت را

بگو مشاطه ی عصمت بیاید                                   زعفّت بر تو آرایش نماید

به گیسو پیچ و خم ده از دقایق                            بکش وسمه به ابرو از حقایق

بِکش بر دیده ات سرمه ز آزرم                              بِنِه برعارضت گلگونه از شرم

به کنج لبِ بِنِه خال ادب را                                   مکن بیخود به خنده باز لب را

به صابونِ حیا،دست و رخت شو                                  بزن آب از کمال عقل بر رو

عزیز جان من ! زنهار! زنهار!                                   مشو با مردم بی تربیت یار
طبقه بندی: *حجاب*،  *شعر*، 
برچسب ها: مشاطه عصمت-، رخ-، سرمه-، عفت-، آرایش-، آزرم-، خال ادب-، عزیز-، زنهار-، بی تربیت-،  
[ دوشنبه 3 مهر 1391 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

ای شنیــدم که شبی بر سر مد / دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگپـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت / کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگمــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر /بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگای بسا گـرگ که در جامه میش /بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگنکننــد ایــن دغــلان از دغلی /بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگدختــر از روی تعــرض گفتش / آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگبـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو / کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگمــدتی شــد سپری زن جریان / تا که یک شب پسری گوش به زنگبــا سخنـهای زیبنـدة عشــق / بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگهمچو آهو به سخن رامش کرد / از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگگــوهر عفـت او را زد و بــرد / کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگهمچنانی که به خود می‌بالیـد / زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگصید با پای خود افتاد بـه دام / مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ
طبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: نصیحت-، پدر-، آهو-، روباه-، مرغ-، ننگ-،  
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

خواهرم یزدان تو را پاک آفرید / شاد و زیبا،از پلیدیها مبرا آفریدخواهرم قرآن تو را پیغام داد / بهر خوبی ها تو را انصاف دادسوره های نور و احزاب و نساء / می دهد اکنون تو را این سان ندامستی و بیهودگی اکنون چرا ؟ / حیف باشد نشوی،حرف خدابر فضیلتها،کرامتها و وقار / پای محکم دار و زان کن افتخارگر تو مشتاق فضیلت ها شدی / در مسیرت عاشق یزدان شدیکامیابیها برایت محرز است / لطف حق،آرامش دل ، هر دم استجلوه ی زن بر کسی پوشیده نیست / صحبت صاحب سخن بیهوده نیستهر یک از اعضاء زن غایت جمال / خوب نبود راه او،غیر از کمالچشم،چانه،دست و پا و موی او / مهر و لطف و حالت نیکوی اواین همه خوبی چرا بازیچه شد / سوی حق نارفته بس آلوده شدآشنایی بخش جان تو چنین / گوش اگر داری به آیات مبینبا سپاست ارزش خود را بدان / حرف مولایت بخر با گوش و جانصاحب عطر و فضیلت ها شوی / اینچنین تو شیعه زهرا شوی

طبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: یزدان-، نور-، احزاب-، نساء-، آیات مبین-، فضیلت-، شیعه زهرا-، صاحب عطر-،  
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
بشنو از چادر که در توصیف زن تار و پودش با تو می گوید سخن
تار و پودم را شرافت تافته   تا شرافت را به عصمت بافته
در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درّند و چادر چون صدف
بهترین سرمایه ی زن چادر است   زانکه زن را زینت زن،چادر است
چادر از بهر زنان الزامی است   بهر زن بی چادری ناکامی است
حفظ چادر در سرای اقتدار  دختران را هست تاج افتخار
حفظ چادر حفظ دین و مذهب است  شیوه ی زهرا و درس زینب است
حفظ چادر حافظ ناموسهاست     پاسدار حیله ی جاسوسهاست
حفظ چادر نص قرآن مجید     قفل جنت را بود تنها کلید
حفظ چادر سد فحشا می شود    روسفیدی نزد زهرا می شود
حفظ چادر چاره ساز کارهاست    حافظ گل از هجوم خارهاست
حفظ چادر زخم ها را مرهم است   دست رد بر سینه ی نامحرم است
حفظ چادر التیام درد هاست    سد محکم در بر نامردهاست
                        شعر از حسن فرح بخشیان
طبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: چادر-، سخن-، شرافت-، عصمت-، تقوا-، شرف-، زینت-، اقتدار-، تاج افتخار-، مذهب-، زهرا-، زینب-، ناموس-، جاسوس-، روسفیدی-، مرهم-، التیام-، نامرد-،  
[ دوشنبه 23 مرداد 1391 ] [ 05:32 ب.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

ای خفته به خاک و خون بهشتی

وی خاک تو لاله گون بهشتی

ای آن که در انقلاب خون بار

دشمن ز تو شد نگون بهشتی

برخیزو قیام کن دوباره

کن پرچم کفرْ پاره پاره

برخیز ز جا که انقلاب است

خون بر مژه های آفتاب است

ای الگوی رهبران آزاد

امروز دگر نه وقت خواب است

برخیز که موقع قیام است

دلْ خسته ز سوگ تو امام است

                                                        جعفر امینی
طبقه بندی: *شعر*،  *باشهدا*، 
برچسب ها: آیت الله بهشتی-، خاک و خون-، لاله گون-، خون بار-، مژه های آفتاب-، انقلاب-، سوگ تو-، امام-،  
[ چهارشنبه 7 تیر 1391 ] [ 05:50 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

چون هوای حضرت جانان کنند طیّ راه عاشقی آسان کنند
گر بُود هفتاد وادی پیش پای پای کوبان عزم آن میدان کنند
رسم جانبازی به راه دلبران تا چه باشد سرسپاران آن کنند
یک ره از حرز ولا جوشن خرند یک ره از جنس وفا خَفتان کنند
سر به کف گیرند در ناورد عشق جان فدای آن امید جان کنند
هرزمان خواهند جانی تا مگر در منای یار خود قربان کنند
پرشکسته جان به کف تا کوی عشق

ره شناسان رهروی زین سان کنند

                                          
طبقه بندی: *شعر*،  *معصومین*، 
برچسب ها: رسم جانبازی-، راه عاشقی-، هفتاد-، سرسپاران-، خفتان-، کوی عشق-، حرز ولا-،  
[ یکشنبه 4 تیر 1391 ] [ 04:39 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

ای زن! حجاب تو سلاح توست

راه سعادت و فلاح توست

بار دگر به سنگر حجاب

بفکن به روی دشمنان ،نقاب

ای دامن تو مهد شرف

سر نهاده به راهِ هدف

ای زن مسلمان برسپهر ایمان همچو اختری

صبر و استقامت پاکی و نجابت را تو مظهری

ای که عاشقان را محوری

گلهای جاودانه پروری

ای برگزیده راه فاطمه(س)

در این گذار پر زواهمه

ای از تو خشنود خدای تو

فریاد حق است صلای تو

ظلمت ستیزا! گرد آفرین زمانه ای

اسوه ی جهانی زینب زمانی جاودانه ای

                                                                شعر از مرحوم سپیده کاشانی ،مجموعه اشعار - سخن آشنا

 

 
طبقه بندی: *شعر*،  *حجاب*، 
برچسب ها: برگزیده-، فاطمه (س)-، دشمنان-، حجاب-، سلاح-، مسلمان-، مهد شرف-،  
[ دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 ] [ 05:53 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

رختِ زیبای آسمانی را

خواهرم با غروربر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش

چادرت ارزش است باور کن

****

بوی زهرا و مریم و هاجر

از پرِ چادرت سرازیر است

بشکند آن قلم که بنویسد:

"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر است

****

توی بال ِفرشته ها انگار

حفظ وقت ِعبور می آیی

کوری چشمهای بی عفت

مثل یک کوه نور می آیی

****

حفظ و پوشیده در صدف انگار

ارزش و شأن خویش می دانی

با وقاری و مثل یک خورشید

پشت ِ یک ابر ِتیره می مانی

****

خسته ای از تمام مردم شهر

از چه رو این قدر تو غم داری؟

نکند فکر این کنی شاید

چیزی از دیگران تو کم داری !!

****

قدمت روی شهپر جبریل

هر زمانی که راه می آیی

در شب ِچادرت تو می تابی

مثل یک قرص ِماه می آیی

****

سمت ِجریان ِآبها رفتن

هنر ِهر شناگری باشد

تو ولی باز استقامت کن

پیش ِرو جای بهتری باشد

****

پر بکش سمت اوج می دانم

که خدا با تو است در همه جا

پر بزن چادرت تو را بال است

و بدان می برد تو را بالا

****

در زمانی که شأن و ارزش جز

به دماغ و لباس و ماشین نیست

توی چادر بمان و ثابت کن

ارزش واقعی زن این نیست ...!!!
نویسندگان
لینک دوستان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

گلشن راز

علمداران سایبری

کد متحرک کردن عنوان وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic