گنجینه عفاف
حجاب ::(ح)حیا-(ج)جمال حقیقی-(ا)انسانیت-(ب)بندگی 

پوشش زنان ترک


هانیه خانم همسر ناصرالدین شاه

                                                                                    ادامه دارد...طبقه بندی: *بدون شرح!!!*، 
[ جمعه 31 خرداد 1392 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
ما در عمق وجودمان عفیف هستیم،چون انسانیم
                                                                    
                                                                       فمینیسم در آمریکا تا سال 2003،ص63

امروزه بسیاری به صورت طبیعی و فطری به پاکدامنی معتقد و گاه برخی از فمینیستها به ارزش آن اعتراف می نماید.

                                                                       فمینیسم در آمریکا تا سال 2003،ص49طبقه بندی: *حجاب*،  *پیامک*، 
برچسب ها: پاکدامنی-، عفت-، انسان-،  
[ جمعه 31 خرداد 1392 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود


قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود


آقا ببخش که سرم گرم زندگی است


کمتر دلم برای شما تنگ می شود


چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا؟


دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا؟


کاش در نافله ات نام مرا هم ببری


که دعای تو کجا، عبد گنه کار کجا؟


جملات زیبا گیله مردطبقه بندی: *شعر*،  *پیامک*،  *معصومین*، 
برچسب ها: دعا-، امام زمان (عج)-،  
[ جمعه 31 خرداد 1392 ] [ 10:46 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
  وندی شلیت نویسنده آمریکایی :
پاکدامنی حتی می تواند برهان خداوند باشدزیرا این مفهوم را می رساند که ما انسان ها به گونه ای طراحی شده ایم که هرگاه مانندحیوانات،بی هیچ گونه خویشتن داری و پایبندی به اصول رفتار نماییم ،همانند آنها لذت نمی بریم.
                                                                                                     فمینیسم در آمریکاتا سال 2003،ص 63

ویل دورانت درباره نمود حیا در انسان در دوران بلوغ می نویسد:
احساسات نویی روح و جسم را فرا می گیرد کنجکاوی ذهن را جلوه می راند و حیا و شرم آن را عقب،پس جوان در حضور دختران،ناراحت و دستپاچه است و دختر در حضور پسر شرمناک و برافروخته است.
                                                                                      لذات فلسفه،ویل دورانت،ترجمه عباس زرباب،ص 129-124

وندی شلیت نویسنده آمریکایی :
گرچه مفهوم پاکدامنی در ادیان مختلف ممکن است متفاوت باشداما تمام آن ها با این موضوع که پاکدامنی و تقدیس به طور تنگاتنگ در هم تنیده شده اند،اتفاق نظر دارند.همگی معتقدند در حضور قدسی،باید خود را پوشاند.
                                                                                                فمینیسم در آمریکاتا سال 2003،ص 70

سیمون دوبوار یکی از رادیکال ترین فمینیست ها محسوب می شود،عفت را امری طبیعی می دانست.اومعتقد بود که عفت یکی از چند خصوصیت زنانه ای است که حقیقتا اساس بیولوژیکی دارد و زنان را محافظت می کند.
                                                                                                فمینیسم در آمریکاتا سال 2003،ص 38

اروین اشتراوس:
شرم در ما به طور طبیعی ایجاد می شود،چون برخلاف حیوانات ، فقط انسان ها قلمروی خصوصی و عمومی دارند.در واقع شرم است که حریم خصوصی را ایجاد می کند.طبقه بندی: *حجاب*،  *از منظر بزرگان*، 
برچسب ها: حجاب-، پاکدامنی-، حیا-، عفت-، انسان-، خداوند-،  
[ جمعه 31 خرداد 1392 ] [ 10:02 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
شهید مطهری:
فلسفه اصلی پوشش،حیا و عفت است که خصلت بشری است و تمامی انسان ها آن را پذیرفته اند البته نتایج دیگری نیز به پوشش مرتنط است،مانند سلامت جامعه و حفظ اصالت خانواده.
                             استاد مطهری،مسئله حجاب

بانو مجتهده صفاتی:
من به جرأت می گویم که پوشش وسیله ای برای به فعلیت درآوردن استعدادهای بالقوه در زن می باشد و این خاصیت اول حجاب است.
                                                           ماهنامه زن شرقی ،مرداد و شهریور 83

آیت الله همدانی:
اسلام که دین فطرت است در جهت پاسخگویی به فطرت خودآرایی زن«زینت با طلا»و «پوشیدن حریر خالص»را برای مردان حرام کرده است.
                                                      آیت الله همدانی،جایگاه بانوان در اسلامطبقه بندی: *حجاب*،  *از منظر بزرگان*، 
برچسب ها: شهید مطهری-، پوشش-، انسان-، اصالت خانواده-، استعداد-، زن-، فطرت-، طلا-، حریر-، مردان-، حرام-،  
[ سه شنبه 28 خرداد 1392 ] [ 11:12 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
وچون زن دید که درخت برای خوراک نیکوست و به نظرخوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته بخود و به شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هردوی ایشان بازشد. پس از خوردن میوه، فهمیدند که عریانند،پس برگ های انجیر بهم دوخته،سترها برا یخویش ساختند.و آدم ،زن خود را حوا نان نهاد،زیرا که او مادر جمیع زندگان است وخداوند،رخت ها برای آدم و زنش از پوست ساخت و ایشان را پوشانید.
                        کتاب مقدس، عهد عتیق ،سفر پیدایش،باب 3،آیات 8-6 و 21-20طبقه بندی: *حجاب*، 
برچسب ها: درخت-، میوه-، آدم-، حوا-، پوست-،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 11:04 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
  آنگاه که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشیدند پوشش خود را از دست دادند(عورتشان آشکار گردید )و به سرعت بابرگ درخت بهشتی خودرا پوشاندند.
                                               سوره اعراف آیه 22
طبقه بندی: *حجاب*، 
برچسب ها: آدم-، حوا-، درخت ممنوعه-، درخت-، بهشت-،  
[ چهارشنبه 22 خرداد 1392 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند،افراد فاسد و مزاحم جرأت نمی کنند متعرض آنها شوند.
از جمله یستعفن خیر لهن و الله سمیع علیم (آیه 60 سوره مبارکه نور)می توان یک قانون کلی را استنباط کرد و آن این است که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و ستر «پوشش»را مراعات کند پسندیده تر است و رخصتهای تسهیلی و ارفاقی که به حکم ضرورت درباره وجه،کفین و غیره داده شده است،این اصل کلی اخلاقی را نباید از یاد برد.طبقه بندی: *حجاب*،  *از منظر بزرگان*، 
برچسب ها: عفاف-، زن-، پاکدامنی-، سوره نور-، پوشش-، ستر-، اخلاق-،  
[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 10:40 ب.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]

هراسی از کوفتن  بر دروازه های دقایق نیست، تلخی عروج امام وشیرینی نگاه مهربان تو.

گام می زنی پا به پای خورشید، گام هایت درمسیررسیدن در گردنه های خاک به زانو در نخواهد آمد که چشم هایت  فانوس راه اهالی است، که سرشاری کلامت اقیانوس معرفتی است جاری.

ای هم قبیله نور!

از مسیرها و پنجره های سرشار،شایستگی ات را گام به گام از جان دنبال کردیم.

هوای این حوالی در هم نپیچید تا نفس در کنا چشمه ی ماهتاب تازه کردی.

ادامه دادی راه چابک سوار دروازه های یقین را.

آن چنان محکم ایستادی که هیچ دوزخ نفسی،جرأت جسارت نیافت وهیچ گردنه گیری در این حوالی ، دلیری نتوان کردن.

ذره ذره این خاک،با تو هم نوا شد،چشم های مشتاقمان گواه!

قبیله دار نور!

در بیداری و خواب،سرنوشت میهن را به دست های تو سوسو زدند.

اگر چشم های مهربانت نبود،فصلی بی پرنده وباران بودیم.سبزی لین خاک مدیون تلاش توست بزرگمرد،که با تو گویی تمام ستاره های دنیا بر طاقچه های میهن،پرنور تر از همیشه ،تا ابد خواهد درخشید.

                                                                                                 حمیده رضایی
طبقه بندی: *دلنوشته*، 
برچسب ها: عروج امام-، شیرینی نگاه تو-، مهربان-، خورشید-، گردنه-، فانوس-، معرفت-، بزرگمرد-،  
[ سه شنبه 14 خرداد 1392 ] [ 04:13 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
استخدام دختران و خانم های جوان در محیطهای تجاری و خصوصی بعضا با اندیشه ماتریالیستی و فمینیستی و نگاه استثمارگرانه به زن،صورت می پذیرد در این دیدگاه عموما رعایت اخلاق،قانون و چارچوب ها را در قبال زنان و دختران نادیده می گیرد. و به این دلیل به کار گرفته می شوند که:
* فرمانبرداری شان از مردان بیشتر است.
* با حقوق و دستمزد پایین کنار آمده و اهل اعتراض به شرایط موجود نیستندو ...
در بعضی از این محیطها با اندیشه های اروپایی - آمریکایی نسبت به طبقه زنان و دختران،پا روی خطوط قرمز نهاده که گسترش و تداوم آن ،کرامت و شخصیت اجتماعی زنان ایرانی را که همواره در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده ،خدشه دار می کند.این نوع تفکر در راستای اتخاذ راهبرد های جنگ نرم علیه کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است که در نخستین شلیک نرم خود،زنان و دختران آن جامعه را هدف قرار می دهند.طبقه بندی: *حجاب*، 
برچسب ها: هشدار-، شیطان-، تجاری-، دختران-، جوان-، ماتریالیستی-، فمینیستی-، قانون-، فرمانبرداری-، اروپایی-، آمریکایی-، قرمز-، ایرانی-، کرامت-، شخصیت-، خصوصی-،  
[ پنجشنبه 9 خرداد 1392 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

رختِ زیبای آسمانی را

خواهرم با غروربر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش

چادرت ارزش است باور کن

****

بوی زهرا و مریم و هاجر

از پرِ چادرت سرازیر است

بشکند آن قلم که بنویسد:

"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر است

****

توی بال ِفرشته ها انگار

حفظ وقت ِعبور می آیی

کوری چشمهای بی عفت

مثل یک کوه نور می آیی

****

حفظ و پوشیده در صدف انگار

ارزش و شأن خویش می دانی

با وقاری و مثل یک خورشید

پشت ِ یک ابر ِتیره می مانی

****

خسته ای از تمام مردم شهر

از چه رو این قدر تو غم داری؟

نکند فکر این کنی شاید

چیزی از دیگران تو کم داری !!

****

قدمت روی شهپر جبریل

هر زمانی که راه می آیی

در شب ِچادرت تو می تابی

مثل یک قرص ِماه می آیی

****

سمت ِجریان ِآبها رفتن

هنر ِهر شناگری باشد

تو ولی باز استقامت کن

پیش ِرو جای بهتری باشد

****

پر بکش سمت اوج می دانم

که خدا با تو است در همه جا

پر بزن چادرت تو را بال است

و بدان می برد تو را بالا

****

در زمانی که شأن و ارزش جز

به دماغ و لباس و ماشین نیست

توی چادر بمان و ثابت کن

ارزش واقعی زن این نیست ...!!!
نویسندگان
لینک دوستان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

گلشن راز

علمداران سایبری

کد متحرک کردن عنوان وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات